Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/04/2014 16:19

富春

天下有水又有山,
富春山水非人寰。
長川不是春來綠,
千峰倒影落其間。

 

Phú Xuân

Thiên hạ hữu thuỷ hựu hữu sơn,
Phú Xuân sơn thuỷ phi nhân hoàn.
Trường xuyên bất thị xuân lai lục,
Thiên phong đảo ảnh lạc kỳ gian.

 

Dịch nghĩa

Thiên hạ này đã có sông lại có núi,
Núi và sông ở Phú Xuân tựa như không phải ở cõi người.
Con sông dài chẳng phải do mùa xuân nước mới có màu xanh,
Mà ngàn ngọn núi phản chiếu ảnh ngược trên mặt sông này.


Phú Xuân vừa là tên đất, vừa là tên sông, nay trong địa phận huyện Phú Dương, tỉnh Chiết Giang, xưa là thắng cảnh nổi tiếng.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Gầm trời đây có sông có núi
Cảnh Phú Xuân chẳng cõi loài người
Chẳng xuân sông cũng xanh tươi
Ảnh ngàn ngọn núi chiếu ngời mặt sông

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thiên hạ này lại có núi sông,
Phú Xuân có tựa cõi người không.
Sông xanh chẳng phải xuân màu nước,
Ngàn núi ảnh soi ngược xuống dòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời