14.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/04/2014 16:38

渡淮作

紅杏花時辭漢苑,
黃莓雨裏上淮船。
雨近花送長如此,
辜負東風四十年。

 

Độ Hoài tác

Hồng hạnh hoa thì từ Hán uyển,
Hoàng môi vũ lý thướng Hoài thuyền.
Vũ cận hoa tống trường như thử,
Cô phụ đông phong tứ thập niên.

 

Dịch nghĩa

Lúc hoa hạnh nở, ta từ giã thành phố,
Xuống thuyền bên Hoài, cạnh đám hoa mai vàng trong mưa.
Được tiếp cận với mưa, được hoa đưa tiễn như thế này,
Chợt nhận ra đã bỏ phí gió xuân bốn chục năm nay rồi.


Sông Hoài bắt nguồn từ núi Đồng Bách, tỉnh Hà Nam, chảy hướng đông vào hồ Hồng Trạch, tỉnh Giang Tô. Hồ nay có nhánh chảy vào sông Trường Giang.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Biệt thị thành khi hoa hạnh nõn
Xuống thuyền Hoài mai đón trong mưa
Gần mưa gió, hoa tiễn đưa
Tháng năm bỏ phí cũng vừa bốn mươi

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hồng hạnh đơm bông, từ phố thị
Thuyền Hoài rời bến bụi lâm thâm
Mưa rơi, hoa tiễn càng thêm tiếc
Trót phụ ngày xuân bốn chục năm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hạnh hoa nở rộ rời thành ngoài,
Thuyền xuống bên Hoài, cạnh đám mai.
Tiếp cận với mưa, hoa tiễn biệt,
Bốn mươi năm phí gió xuân hoài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời