Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/04/2014 16:30

小徑

礙竹妨花一徑幽,
攀援可到玉峰頭。
若教須作康莊好,
便有高車駟馬優。

 

Tiểu kính

Ngại trúc phương hoa nhất kính u,
Phan viện khả đáo ngọc phong đầu.
Nhược giao tu tác khang trang hảo,
Tiện hữu cao xa tứ mã ưu.

 

Dịch nghĩa

Một con đường mòn có tre gai, hoa độc, vắng vẻ,
Vậy mà cứ leo, níu cũng lên được đỉnh núi cao quý.
Nếu được tu sửa thành con đường rộng lớn,
Thì thiếu gì ngựa, xe bốn ngựa cũng sẽ đi qua.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Con đường nhỏ tre gai vắng vẻ
Cứ leo trèo núi quý cũng băng
Nếu cho tu sửa khang trang
Thiếu gì xe, ngựa dọc ngang du hành

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đường mòn nhỏ vắng có tre gai,
Lên đỉnh núi cao leo níu hoài
Nếu được sửa thành đường rộng lớn,
Thiếu gì xe bốn ngựa đi qua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời