Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 14/10/2008 05:39

即事

抵鵲山前雲掩扉,
更甘終老脫朝衣。
曉窺青鏡千峰入,
暮倚長松獨鶴歸。
雲裏引來泉脈細,
雨中移得藥苗肥。
何須一箸鱸魚膾,
始掛孤帆問釣磯。

 

Tức sự

Để Thước sơn tiền vân yểm phi,
Canh cam chung lão đoái triều y.
Hiểu khuy thanh kính thiên phong nhập,
Mộ ỷ trường tùng độc hạc quy.
Vân lý dẫn lai tuyền mạch tế,
Vũ trung di đắc dược miêu phì.
Hà tu nhất trợ lô ngư khoái,
Thuỷ quải cô phàm vấn điếu ky.

 

Dịch nghĩa

Gửi thân vào ngôi nhà kín cửa trước núi Để Thước
Để sống hết tuổi già sau khi rũ bỏ áo chầu
Buổi sáng soi gương xanh thấy có cả ngàn núi
Chiều đứng tựa cây thông cao chờ con hạc cô đơn bay về
Qua kẽ mây thấy nguồn nước nhỏ đổ vào suối
Trong mưa cây thuốc trổ ra mầm tươi tốt
Còn gì bằng một gắp gỏi cá lô!
Bắt đầu treo tấm buồm lẻ loi lên hỏi thăm tới ghềnh câu cá

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Đóng cổng nương thân núi Thước xa
Áo chầu cởi được trọn thân già
Sớm xem gương biếc non lồng bóng
Chiều tựa thông cao hạc tới nhà
Mạch suối tăm teo trong khói phủ
Thuốc non tươi tốt dưới mưa sa
Canh thuần gỏi vược cần chi nữa
Hỏi bến treo buồm lướt thẳng qua


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Cửa cài, Đế Thước, gửi thân,
Áo chầu, cửi được, đã gần già nua.
Sớm, gương, nghìn núi nhấp nhô,
Chiều, thông, chiếc hạc mới vừa về xong.
Trong mây, suối nhỏ một dòng,
Dưới mưa, mầm thuốc mập phồng mới nhô.
Gì hơn gắp gỏi cá lô,
Giương buồm, hỏi đến bên hồ ngồi câu...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Gửi thân vào nhà non Để Thước
Để sống già khi khước áo chầu
Sáng soi gương, núi phía sau
Chiều thông đứng tựa ngóng mau hạc về
Qua kẽ mây thấy khe nước đổ
Trong mưa cây thuốc trổ ra mầm
Gì bằng gỏi cá một mâm
Bắt đầu buồm kéo hỏi thăm tới ghềnh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Để Thước ngôi nhà gửi thân sâu,
Tuổi già rũ bỏ áo sau chầu.
Soi gương buổi sáng xanh ngàn núi,
Chiều đứng tựa thông hạc lẻ sầu.
Thấy nước qua mây nguồn chảy suối,
Trong mưa cây thuốc trổ mầm mau.
Thú quê thuần hức cần chi nữa!
Buồm lẻ treo thăm ghềnh đá câu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời