Tỉa cắt lụa mềm,
Nhẹ xếp mấy tầng,
Son phấn nhạt thoa cánh đỏ.
Trang điểm thanh tân,
Sắc ngợp hương nồng,
Thẹn cả Nhị Châu cung nữ.
Dễ lắm điêu tàn,
Nào kể mấy vô tình mưa gió.
Sầu khổ,
Hỏi sân ngõ thê lương,
Mấy phen xuân úa?

Gửi nhờ biệt hận trùng trùng,
Đôi cái én nào đâu hiểu lời ta ngỏ.
Trời xa đất cách,
Muôn núi ngàn sông,
Nào biết cố cung đâu chứ?
Há chẳng đau buồn,
Chỉ trong mộng đôi khi về đó.
Không cứ,
Giờ mộng mị cũng không thấy nữa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.