Dưới đây là các bài dịch của Trương Tú Vinh. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Xuân tứ (Lý Bạch): Bản dịch của Trương Tú Vinh

Tơ trời thăm thắm cỏ Yên
Dâu Tần biêng biếc loang triền sơn khê
Lúc chàng đau đáu ngày về
Là khi dạ thiếp bề bề nát tan
Gió xuân khách lạ sỗ sàng
Mân mê màn gấm, bẽ bàng phòng khuê.

Ảnh đại diện

Tuyệt cú tứ thủ kỳ 3 (Đỗ Phủ): Bản dịch của Trương Tú Vinh

Liễu xanh xanh thánh thót đôi oanh
Trời biêng biếc trắng toát hàng cò
Song soi núi tuyết xa mờ
Cửa ngoài lớp lớp đỗ bờ thuyền Ngô

Ảnh đại diện

Du viên bất trị (Diệp Thiệu Ông): Bản dịch của Trương Tú Vinh

Sợ guốc phàm phu dẫm rêu xanh
Thiết tha gõ cửa, người lặng thinh
Vườn sâu khoá xuân nào chăng được
Kìa nhành hạnh thắm vượt tường nghênh.

Ảnh đại diện

Xuân hiểu (Mạnh Hạo Nhiên): Bản dịch của Trương Tú Vinh

Mộng lành một giấc miên miên
Sớm xuân nghe dậy tiếng chim bốn bề
Đêm qua mưa gió vọng về
Ngoài kia hoa rụng chẳng hay ít nhiều?

Ảnh đại diện

Tống Linh Triệt thượng nhân (Lưu Trường Khanh): Bản dịch của Trương Tú Vinh

Biêng biếc riêu phong chùa Trúc Lâm
Chiều đưa thoang thoảng tiếng chuông ngân,
Nắng tà nghiêng đổ nón sen thắm
Đường về núi thẳm một chiếc thân.

Ảnh đại diện

Khuê oán (Vương Xương Linh): Bản dịch của Trương Tú Vinh

Nào biết sầu, thiếu phụ khuê phòng
Ngày xuân lộng lẫy lên lầu trông
Giật mình thấy liễu cuối đường thắm
Hối tiếc khuyên chồng kiếm ấn phong.

Ảnh đại diện

Kim Lăng ngũ đề - Ô Y hạng (Lưu Vũ Tích): Bản dịch của Trương Tú Vinh

Cầu Chu Tước, cỏ mọc hoang
Ô Y ngõ vắng nhuốm loang bóng tà
Lầu Vương, Tạ én đã xa
Xóm nghèo dân dã nay qua trú nhờ.

Ảnh đại diện

Sơn phòng xuân sự kỳ 2 (Sầm Tham): Bản dịch của Trương Tú Vinh

Vườn hoang bóng quạ loang chiều;
Nhà ai hun hút tiêu điều thoáng mây.
Người đi biệt, cây nào hay!
Xuân về vẫn nở hoa ngày xa xưa...

Ảnh đại diện

Sơn trung vấn đáp (Lý Bạch): Bản dịch của Trương Tú Vinh

Hỏi cớ sao ẩn lánh núi này?
Mỉm cười...lòng thong thả áng mây
Cánh hoa đào trôi dòng lặng lẽ
Có một góc trời chỉ ta hay.

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]