遊園不值

應憐屐齒印蒼苔,
小扣柴扉久不開。
春色滿園關不住,
一枝紅杏出墻來。

 

Du viên bất trị

Ưng liên kịch xỉ ấn thương đài,
Tiểu khấu sài phi cửu bất khai.
Xuân sắc mãn viên quan bất trú,
Nhất chi hồng hạnh xuất tường lai.

 

Dịch nghĩa

Thương thay cho rêu xanh bị in dấu giày dẫm lên,
Gõ nhỏ cánh cửa, đợi hồi lâu không thấy mở.
Xuân sắc đầy vườn không thể khoá nổi,
Một cành hồng hạnh vượt tường ra ngoài.


Bài này tuyển từ Tống bách gia thi tồn quyển 18, Tĩnh Dật tiểu cảo. Đây là một bài thơ ngắn được người thời đó rất ưa thích, hai câu cuối rất nổi tiếng, có ý ví cành hồng hạnh như người con gái bị khoá chặt bởi lễ giáo phong kiến, vốn thoát thai từ hai câu trong bài Mã thượng tác của Lục Du: “Dương liễu bất già xuân sắc đoạn, Nhất chi hồng hạnh xuất tường đầu” 楊栁不遮旾色斷,一枝紅杏齣墻頭 (Liễu không che nổi sắc xuân, Một cành hồng hạnh đã vươn qua tường) nhưng khái quát mạnh mẽ hơn. Câu thơ giàu sức sống mới mẻ, sắc xuân phát triển bồng bột không thể gò bó được.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Bông

Sợ chăng giẫm nát rêu sân
Mười lần gọi cổng chín lần không ai
Sắc xuân khôn lấy then cài
Một cành hồng hạnh chĩa ngoài tường hoa


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Thương biếc thềm rêu đẫm dấu giày
Cửa sài nhẹ gõ mãi ai hay
Đầy vườn xuân sắc làm sao giữ
Hạnh đỏ vượt tường một nhánh say

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Le Huu Kim

Guốc quê lần lối rêu mòn
Vườn hoang cửa đóng người còn phương nao
Nàng Xuân ai dễ ngăn rào
Vượt tường hạnh thắm ra chào khách quen

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Sĩ Vĩ

Rêu xanh mấy độ ấn răng hài,
Gọi cửa mười phen chín bận cài;
Cửa đóng mà xuân không đóng được,
Hạnh nhò tường nảy một hai chồi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]