Anh làm nhà cỏ Tinh Giang
Tôi qua đập chưởng muôn vàn tình thân
Ba chung đầy rượu biếc ngần
Khói xanh vất vưởng quây quần lò than
Gió xuân kiếm múa hoa tàn
Trúc thưa lặng ngóng tiếng đàn đêm mưa
Ngày mai chống gậy đi bừa
Vượn kêu ngàn núi hồ thừa ánh trăng.

tửu tận tình do tại