07/10/2022 11:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Biệt Lý Nhân Phủ
別李仁甫

Tác giả: Bạch Ngọc Thiềm - 白玉蟾

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/01/2018 22:42

 

Nguyên tác

君向星江結草廬,
我來抵掌笑相於。
三盃碧液漲甆盞,
一縷青烟纏竹爐。
劍舞春風花爛熳,
琴彈夜雨竹蕭疎。
明朝拄杖知何處,
猿叫千山月滿湖。

Phiên âm

Quân hướng Tinh Giang[1] kết thảo lư,
Ngã lai để chưởng[2] tiếu tương ư.
Tam bôi bích dịch trướng từ trản,
Nhất lũ thanh yên triền trúc lư[3].
Kiếm vũ xuân phong hoa lạn mạn,
Cầm đàn dạ vũ trúc tiêu sơ.
Minh triêu trụ trượng tri hà xứ,
Viên khiếu thiên san nguyệt mãn hồ.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Anh làm nhà cỏ Tinh Giang
Tôi qua đập chưởng muôn vàn tình thân
Ba chung đầy rượu biếc ngần
Khói xanh vất vưởng quây quần lò than
Gió xuân kiếm múa hoa tàn
Trúc thưa lặng ngóng tiếng đàn đêm mưa
Ngày mai chống gậy đi bừa
Vượn kêu ngàn núi hồ thừa ánh trăng.
Lý Nhân Phủ tức Lý Đảo 李焘, tự Nhân Phủ 仁甫, người Mi Sơn, Tứ Xuyên.

[1] Nay thuộc huyện Vụ Nguyên, Giang Tây.
[2] Đập bàn tay với nhau để tỏ tình thân mật hoặc lập thệ.
[3] Đồ dùng sưởi ấm bàn tay, vỏ bằng tre trong có cái bát đựng than lửa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Ngọc Thiềm » Biệt Lý Nhân Phủ