落花

杜鵑聲裡雨濛濛,
一夜枝頭泣落紅。
春色可憐留不住,
笑他薄倖嫁東風。

 

Lạc hoa

Đỗ quyên thanh lý vũ mông mông,
Nhất dạ chi đầu khấp lạc hồng.
Xuân sắc khả liên lưu bất trú,
Tiếu tha bạc hãnh giá đông phong.


Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tiến Đoàn

Tiếng cuốc mỏi mòn trong mưa rây
Suốt đêm khóc rụng đoá trên cây
Đáng thương xuân sắc gìn không đặng
Mệnh bạc thôi đành cho gió bay

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lất phất mưa bay cuốc não lòng
Đêm dài khóc trọn rụng tàn bông
Thương sao xuân sắc phai không giữ
Cười khéo đành hanh gả gió đông

15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Lương Vỵ

Đỗ quyên kêu trong mưa bụi nhoà,
Đầu cây thầm khóc đêm hồng sa.
Sắc xuân thương lắm làm sao giữ,
Đành cười mệnh bạc gió đông qua.

15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của P.C

Trong tiếng cuốc kêu đẫm mưa sa
Suốt đêm đầu cành khóc rụng hoa
Đáng thương xuân sắc không thể giữ
Khéo cười phận bạc gió xuân qua.

15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đỗ quyên kêu mưa bụi não lòng,
Đầu cành đêm vắng khóc tàn bông.
Thương lắm sắc xuân phai chẳng giữ,
Khéo cười đổ vạ gã gió đông.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Tiếng cuốc nhoà trong rừng sợi nước
Tàn đêm cành khóc xác hoa hồng
Xót xa hương sắc mau tàn rụng
Cười phận, hoa đành quy gió đông

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời