Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
7 bài trả lời: 7 bản dịch
Từ khoá: hoa rụng (36)

Đăng bởi Vanachi vào 14/08/2014 17:50

落花

杜鵑聲裡雨濛濛,
一夜枝頭泣落紅。
春色可憐留不住,
笑他薄倖嫁東風。

 

Lạc hoa

Đỗ quyên thanh lý vũ mông mông,
Nhất dạ chi đầu khấp lạc hồng.
Xuân sắc khả liên lưu bất trú,
Tiếu tha bạc hãnh giá đông phong.

 

Dịch nghĩa

Trong tiếng quyên kêu, mưa bay lất phất,
Qua một đêm, đầu cành khóc những cánh hồng rụng.
Sắc xuân, đáng thương là không giữ được,
Tiếc cho chúng phận bạc lấy nhằm gió đông.


Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tiến Đoàn

Tiếng cuốc mỏi mòn trong mưa rây
Suốt đêm khóc rụng đoá trên cây
Đáng thương xuân sắc gìn không đặng
Mệnh bạc thôi đành cho gió bay

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lất phất mưa bay cuốc não lòng
Đêm dài khóc trọn rụng tàn bông
Thương sao xuân sắc phai không giữ
Cười khéo đành hanh gả gió đông

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Lương Vỵ

Đỗ quyên kêu trong mưa bụi nhoà,
Đầu cây thầm khóc đêm hồng sa.
Sắc xuân thương lắm làm sao giữ,
Đành cười mệnh bạc gió đông qua.

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của P.C

Trong tiếng cuốc kêu đẫm mưa sa
Suốt đêm đầu cành khóc rụng hoa
Đáng thương xuân sắc không thể giữ
Khéo cười phận bạc gió xuân qua.

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mưa bụi đỗ quyên kêu não lòng,
Đầu cành đêm vắng khóc tàn bông.
Sắc xuân thương lắm phai không giữ,
Đổ vạ khéo cười gã gió đông.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Tiếng cuốc nhoà trong rừng sợi nước
Tàn đêm cành khóc xác hoa hồng
Xót xa hương sắc mau tàn rụng
Cười phận, hoa đành quy gió đông

Đất Văn Lang
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Đỗ quyên gào thét trong mưa
Suốt đêm hồng nức nở thưa rụng dần
Tiếc xuân nay đã phai tàn
Thương hoa rã cánh theo làn gió đông

Chưa có đánh giá nào
Trả lời