有人賦古句三篇見寄因復其一-落花辰節又逢君,得花字

何辰雲水各天涯,
腸斷春風萬里賒。
萍梗此回疑夢寐,
忽添驚淚落如花。

 

Hữu nhân phú cổ cú tam thiên kiến ký nhân phúc kỳ 1 - Lạc hoa thời tiết hựu phùng quân, đắc hoa tự

Hà thời vân thuỷ các thiên nha,
Trường đoạn xuân phong vạn lý xa.
Bình ngạnh thử hồi nghi mộng mị,
Hốt thiêm kinh lệ lạc như hoa.

 

Dịch nghĩa

Hồi nào mây nước mỗi bên lưu lạc một phương trời,
Nghìn dặm xa nhau, nghe gió xuân mà đứt ruột.
Bây giờ thờ ơ mà gặp nhau còn ngờ là chiêm bao,
Bỗng giật mình biết ra quá mừng mà nước mắt rơi xuống như hoa.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Ngày nào muôn dặm nước mây xa,
Gió giục xuân về ruột muốn sa.
Thấy mặt nay còn ngờ thấy mộng,
Giật mình giọt ngọc rụng như hoa.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hồi nào mây nước còn lưu lạc
Ngàn dặm xa đứt ruột gió xuân
Bèo trôi gỗ nổi lại gần
Ngỡ là mộng mị, lệ đầm như mưa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nước mây lưu lạc phương trời
Gió xuân ngàn dặm bời bời ruột gan
Gặp nhau giấc mộng ngỡ ngàng
Giật mình giọt lệ đôi hàng hoa rơi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nước mây lưu lạc một phương trời,
Nghìn dặm gió xuân ruột rối bời.
Nay lại gặp nhau ngờ ở mộng,
Giật mình mừng quá lệ tuôn rơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời