Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/07/2018 16:15

Con nhà ai đó hỡi cô nường,
Cô Việt nhà ta gái đảm đương.
Đôi thúng triêng hoằng vai đất nước,
Bốn nghìn năm lẻ tuổi tinh sương.
Son Âu phấn Mỹ càng tươi thắm,
Tình Lạc duyên Hồng cứ vấn vương.
Cao kín Tràng Sơn khuê trướng rủ,
Mây mưa quanh đó mặc ngàn phương.


Tết năm Đinh Dậu 1957

Bài thơ này hoạ đảo vận bài chúc Tết xuân Bính Thân 1956 trước đó.

Nguồn: Đông Hồ, “Những cánh thiếp Tết”, Tạp chí Bách khoa, số 49, ra ngày 15-1-1959