Chưa có đánh giá nào
3 bài thơ
Tạo ngày 06/01/2019 01:05 bởi tôn tiền tử
Tập thơ Bội lan hành do Quình Lâm xuất bản năm 1969 sau khi Đông Hồ đã qua đời.