Chưa có đánh giá nào
7 bài thơ
Tạo ngày 06/01/2019 01:07 bởi tôn tiền tử
Tập thơ Trinh trắng (NXB Bốn phương, 1961).