Trắng ngà trong ngọc dạng hoa lài,
Thắm thắm hoa hồng kịp sánh vai.
Nhìn ngắm hoa thương hương sắc ấy,
Đẹp thơm chẳng giữ được ngày mai,


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 116, tháng 4-1927