亞枝紅

平陽池上亞枝紅,
悵望山郵事事同。
還向萬竿深竹里,
一枝渾臥碧流中。

 

Á chi hồng

Bình Dương trì thượng á chi hồng,
Trướng vọng sơn bưu sự sự đồng.
Hoàn hướng vạn can thâm trúc lý,
Nhất chi hồn ngoạ bích lưu trung.

 

Dịch nghĩa

Một nhành hoa đỏ thắm đang rủ sát mặt ao đất Bình Dương,
Buồn mọi sự việc nơi các quán dịch đều nhàm chán như nhau.
Chạnh nhớ về chốn cũ có luỹ tre xanh um tùm,
Với cành hoa đỏ thắm rủ sát mặt nước biếc gợn sóng.


Nguyên Chẩn và Bạch Cư Dị là đôi bạn thơ thân thiết. Hai người có lần tại sơn trang nhà họ Quách đã cùng ngồi ngắm một cành hoa đào hồng thắm rủ thấp bên bờ ao. Nay tại quán dịch đất Bình Dương, tác giả chợt thấy một cành đào tương tự cũng đang rủ sát mặt ao, nên chạnh nhớ cố nhân.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cành hoa thắm rủ nước Bình Dương
Quán dịch buồn hiu bên vệ đường
Chạnh nhớ chốn xưa rừng trúc rậm
Bên ao hoa đỏ ánh người thương

tửu tận tình do tại
54.20
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hồ xanh nghiêng toả cánh hoa hồng
Quán dịch đìu hiu dạ ước mong
Chạnh nhớ chốn quê xanh sắc trúc
Một cành hoa đỏ dọi hồ trong

44.25
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngân Coan Kaito

Nhành hoa đỏ rủ sát Bình Dương.
Buồn việc đều nhàm chán như nhau.
Chợt nhớ chốn cũ có luỹ tre,
Hoa đỏ rủ sát nước biếc trong...

15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Mỹ Ngọc

Nhành hoa đỏ ngả đất Bình Dương
Lại buồn vì sự mãi thê lương
Nhớ ở nơi quê tre cùng trúc
Với nhành hoa đỏ biếc ao trong

13.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cơm Nguội

Bình Dương mặt ao dỡn nhánh hồng,
Quán dịch việc buồn chán trống không.
Chạnh nhớ tre xanh mờ chốn cũ,
Một cành hoa đỏ với sóng xanh.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Miên Nhi

Hoa đỏ rủ sát nước Bình Dương,
Quán dịch đìu hiu nép vệ đường.
Chạnh nhớ luỹ tre nhoà chốn cũ,
Bên ao hoa đỏ - bóng người thương.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời