菊花

秋叢繞舍似陶家,
遍繞籬邊日漸斜。
不是花中偏愛菊,
此花開盡更無花。

 

Cúc hoa

Thu tùng nhiễu xá tự Đào gia,
Biến nhiễu ly biên nhật tiệm tà.
Bất thị hoa trung thiên ái cúc,
Thử hoa khai tận cánh vô hoa.

 

Dịch nghĩa

Mùa thu nở tưng bừng khắp nhà như nhà của họ Đào,
Bước theo hàng rào thăm hoa trong lúc chiều dần xuống.
Chằng phải vì đã sẵn yêu hoa cúc, khi đợt hoa cúc này tàn,
Thì không còn hoa nào nở trong năm này nữa.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngày thu hoa nở tựa Đào gia
Dạo bước xem hoa đến xế tà
Chẳng phải niềm riêng yếu mến cúc
Hoa này tàn rụng, chẳng còn hoa

tửu tận tình do tại
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Thu quanh nhà rậm tựa Đào gia
Bên rào dạo quanh bóng dần tà
Chẳng phải với hoa yêu riêng cúc
Cúc mà nở hết tuyệt không hoa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hoa thu nở rộ tựa Đào gia
Bờ giậu lần thăm bóng xế tà
Chẳng phải riêng lòng thiên ái cúc
E rằng sau đó tuyệt trăm hoa

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Miên Nhi

Hoa thu bừng nở tựa Đào gia,
Lần giậu ngắm hoa lúc xế tà.
Chẳng phải lòng yêu mình hoa cúc,
Cúc tàn sau đó tuyệt trăm hoa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thúc Trương Lương

Thu bừng khắp chốn tựa Đào gia
Dạo quanh bờ giậu bóng xế tà
Nào phải lòng yêu hoa cúc sẵn
Hoa này nở hết chằng còn hoa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời