26/09/2021 19:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cúc hoa
菊花

Tác giả: Nguyên Chẩn - 元稹

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/05/2014 13:25

 

Nguyên tác

秋叢繞舍似陶家,
遍繞籬邊日漸斜。
不是花中偏愛菊,
此花開盡更無花。

Phiên âm

Thu tùng nhiễu xá tự Đào gia[1],
Biến nhiễu ly biên nhật tiệm tà.
Bất thị hoa trung thiên ái cúc,
Thử hoa khai tận cánh vô hoa.

Dịch nghĩa

Mùa thu nở tưng bừng khắp nhà như nhà của họ Đào,
Bước theo hàng rào thăm hoa trong lúc chiều dần xuống.
Chằng phải vì đã sẵn yêu hoa cúc, khi đợt hoa cúc này tàn,
Thì không còn hoa nào nở trong năm này nữa.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngày thu hoa nở tựa Đào gia
Dạo bước xem hoa đến xế tà
Chẳng phải niềm riêng yếu mến cúc
Hoa này tàn rụng, chẳng còn hoa
[1] Nhà riêng của Đào Tiềm đời Tấn, yêu hoa cúc nổi tiếng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyên Chẩn » Cúc hoa