Dưới đây là các bài dịch của Phạm Thúc Trương Lương. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Cúc hoa (Nguyên Chẩn): Bản dịch của Phạm Thúc Trương Lương

Thu bừng khắp chốn tựa Đào gia
Dạo quanh bờ giậu bóng xế tà
Nào phải lòng yêu hoa cúc sẵn
Hoa này nở hết chằng còn hoa

Ảnh đại diện

Hỉ tình thi (Mạc Đĩnh Chi): Bản dịch của Phạm Thúc Trương Lương

Cảnh đẹp sáng tầm mắt
Sông núi trải vô biên
Khói lồng vầng dương tỏ
Sóng ru trời nước yên
Dát vàng bờ liễu rủ
Hoa bãi chấm mạn thuyền
Khách nao lòng tự nhủ
Cùng nắng mừng tân niên

Ảnh đại diện

Nguyên tiêu (Hồ Chí Minh): Bản dịch của Phạm Thúc Trương Lương

Nay tối trăng tròn rằm tháng giêng
Sông xuân trời nước nối xuân thêm
Việc quân bàn chốn mờ sương khói
Đêm khuya trăng ghé sáng mạn thuyền

Ảnh đại diện

Thiên Trường vãn vọng (Trần Nhân Tông): Bản dịch của Phạm Thúc Trương Lương

Thôn trước thôn sau nhạt khói sương
Nửa không nửa có ánh tà dương
Mục đồng sáo gọi trâu về hết
Cò trắng từng đôi lượn xuống nương

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]