Dưới đây là các bài dịch của Miên Nhi. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Tương tư (Vương Duy): Bản dịch của Miên Nhi

Phương nam đậu đỏ sinh sôi,
Mùa xuân vừa tới nảy chồi bao nhiêu.
Xin quân hãy hái thật nhiều,
Tương tư cả đấy, chữ “yêu” một đời.

Ảnh đại diện

Á chi hồng (Nguyên Chẩn): Bản dịch của Miên Nhi

Hoa đỏ rủ sát nước Bình Dương,
Quán dịch đìu hiu nép vệ đường.
Chạnh nhớ luỹ tre nhoà chốn cũ,
Bên ao hoa đỏ - bóng người thương.

Ảnh đại diện

Cúc hoa (Nguyên Chẩn): Bản dịch của Miên Nhi

Hoa thu bừng nở tựa Đào gia,
Lần giậu ngắm hoa lúc xế tà.
Chẳng phải lòng yêu mình hoa cúc,
Cúc tàn sau đó tuyệt trăm hoa.

Ảnh đại diện

Tân thiêm thanh Dương liễu chi (Ôn Đình Quân): Bản dịch của Miên Nhi

Đáy giếng đuốc in bóng hình chàng,
Đường dài chung bước chẳng rẽ ngang.
Lung linh hồng đậu em mang,
Tương tư khắc cốt liệu chàng có hay?

Ảnh đại diện

Ly tứ kỳ 4 (Nguyên Chẩn): Bản dịch của Miên Nhi

Biển xanh từng ngắm, e gì nước,
Vu Sơn chưa tới, chẳng biêt mây.
Lần lữa giai nhân không buồn ngắm,
Nửa duyên theo đạo, nửa nàng đây.

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]