行宮

寥落古行宮,
宮花寂寞紅。
白頭宮女在,
閒坐說玄宗。

 

Hành cung

Liêu lạc cổ hành cung,
Cung hoa tịch mịch hồng.
Bạch đầu cung nữ tại,
Nhàn toạ thuyết Huyền Tông.

 

Dịch nghĩa

Hành cung cũ đã hoang tàn
Hoa trong cung màu hồng hiu quạnh
Còn lại những cung nữ bạc đầu
Ngồi rỗi kể lại chuyện Huyền Tông


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Bông

Vắng vẻ hành cung cũ,
Hoa cung tẻ sắc hồng.
Cung nữ đầu bạc phớ,
Ngồi kể chuyện Huyền Tông.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Hành cung chốn cũ tiêu sơ,
Hoa cung tịch mịch, lặng phô sắc hồng.
Cung nhân đầu bạc như bông,
Ngồi rồi kể chuyện Huyền Tông năm nào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Hành cung cũ bỏ không
Hoa cung nhạt nhoà hồng.
Cung nữ già tóc bạc,
Ngồi rỗi nhắc Huyền Tông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nguyenvandungvicar

Hành cung xưa vắng vẻ
Hoa cung lẻ sắc hồng
Cung nữ còn đầu bạc
Ngồi nhàn kể Huyền Tông

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hành cung cảnh quá tiêu điều
Ngự viên hoa nở tịch liêu hoang tàn
Cung phi tuổi hạc an nhàn
Nghê nga chuyện cũ ngai vàng Huyền Tông

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lạnh lẽo hành cung cũ
Hoa cung nhạt vẻ hồng
Bạc đầu bao cung nữ
Ngồi kháo chuyện Huyền Tông

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Cung ngự trơ đền cũ
Hoa cung vắng vẻ hồng
Gái cung đầu đã bạc
Nói chuyện vua Huyền Tông


Bản dịch từ Đường thi trích dịch 唐詩摘譯 (ký hiệu VNv.156) đời Nguyễn.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời