22/04/2024 11:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hành cung
行宮

Tác giả: Nguyên Chẩn - 元稹

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 19/02/2006 10:51

 

Nguyên tác

寥落古行宮,
宮花寂寞紅。
白頭宮女在,
閒坐說玄宗。

Phiên âm

Liêu lạc cổ hành cung,
Cung hoa tịch mịch hồng.
Bạch đầu cung nữ tại,
Nhàn toạ thuyết Huyền Tông[1].

Dịch nghĩa

Hành cung cũ đã hoang tàn
Hoa trong cung màu hồng hiu quạnh
Còn lại những cung nữ bạc đầu
Ngồi rỗi kể lại chuyện Huyền Tông

Bản dịch của Nguyễn Hữu Bông

Vắng vẻ hành cung cũ,
Hoa cung tẻ sắc hồng.
Cung nữ đầu bạc phớ,
Ngồi kể chuyện Huyền Tông.
[1] Tức Đường Huyền Tông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyên Chẩn » Hành cung