Dưới đây là các bài dịch của nguyenvandungvicar. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 16 trang (152 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Vấn Kiều Trí Huyền (Đạo Hạnh thiền sư): Bản dịch của nguyenvandungvicar

Cõi trần mãi chẳng hiểu vàng thau
Không biết chân tâm ở nơi đâu
Rủ lòng chỉ đích cùng phương tiện
Để thấy chân như dứt tâm sầu

Ảnh đại diện

Kệ thị tịch (Đạo Hạnh thiền sư): Bản dịch của nguyenvandungvicar

Thu sang chẳng mách nhạn về ngay
Nhân gian sầu muộn đáng cười thay
Nay bảo môn đồ đừng lưu luyến
Thầy xưa bao bận hóa thầy nay

Ảnh đại diện

Hữu không (Đạo Hạnh thiền sư): Bản dịch của nguyenvandungvicar

Làm có bụi cát có
Là không tất cả không
Có không trăng đáy nước
Đừng bảo có không không

Ảnh đại diện

Thị tật (Giác Hải thiền sư): Bản dịch của nguyenvandungvicar

Xuân đến bướm hoa dễ biết thì
Hoa bướm cũng cần phải thuận kỳ
Bướm hoa vốn dĩ đều hư ảo
Chẳng nên hoa bướm bận lòng chi

Ảnh đại diện

Bất giác nữ đầu bạch (Giác Hải thiền sư): Bản dịch của nguyenvandungvicar

Lạ thấy gái đầu bạc
Bảo người tu hiểu sâu
Lo hỏi đâu cõi Phật
Vượt long môn va đầu

Ảnh đại diện

Cảm hoài kỳ 2 (Bảo Giám thiền sư): Bản dịch của nguyenvandungvicar

Trí tuệ như trăng sáng giữa trời
Bao phủ trần gian dọi muôn nơi
Nếu người muốn hiểu nên phân biệt
Đỉnh núi nhẹ nâng mây chiều phơi

Ảnh đại diện

Cảm hoài kỳ 1 (Bảo Giám thiền sư): Bản dịch của nguyenvandungvicar

Thành được chính giác ít dựa tu
Vì tu trí tuệ bị lao tù
Biết lí diệu huyền trong ngọc sáng
Như vầng dương hiện giữa trời thu

Ảnh đại diện

Sắc thân dữ diệu thể kỳ 2 (Đạo Huệ thiền sư): Bản dịch của nguyenvandungvicar

Thân có sắc tướng thể huyền vi
Thể thân chẳng hợp chẳng phân ly
Nếu ai muốn tách cho kỳ được
Cành hoa trong lò lửa khác gì

Ảnh đại diện

Thị tịch kệ - Sinh lão bệnh tử (Diệu Nhân ni sư): Bản dịch của nguyenvandungvicar

Sinh lão bệnh tử
Từ xưa lẽ thường
Muốn cầu thoát khỏi
Cởi càng buộc thêm
Mê nên cầu Phật
Lầm mới cầu thiền
Đừng cầu thiền Phật
Mím miệng lặng yên

Ảnh đại diện

Cảm hoài (Chân Không thiền sư): Bản dịch của nguyenvandungvicar

Huyền diệu hư không ngày ngày phơi
Sa bà gió lành dậy muôn nơi
Hạnh phúc vô vi ai cũng hiểu
Vô vi nên khởi giữa cõi đời

Trang trong tổng số 16 trang (152 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối