Dưới đây là các bài dịch của nguyenvandungvicar. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 16 trang (152 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Ký Đỗ Ngân (Vạn Hạnh thiền sư): Bản dịch của Nguyenvandungvicar

Thổ mộc cùng sinh cấn bên câm
Sao mưu hại ta giấu âm thầm
Bấy giờ lòng ta buồn vô tận
Thẳng đến tương lai chẳng bận tâm

Ảnh đại diện

Nga nga lưỡng nga nga (Pháp Thuận thiền sư): Bản dịch của nguyenvandungvicar

Nga nga đôi thiên nga
Nghểnh mặt hướng trời xa
Lông trắng phô nước biếc
Chèo hồng sóng xanh qua

Ảnh đại diện

Đáp quốc vương quốc tộ chi vấn (Pháp Thuận thiền sư): Bản dịch của nguyenvandungvicar

Vận nước bụi mây kết
Trời Nam chốn thái bình
Quân vương tài đức trị
Nơi nơi hết đao binh

Ảnh đại diện

Nguyên hoả (Khuông Việt thiền sư): Bản dịch của nguyenvandungvicar

Trong cây vốn có lửa
Sẵn lửa, lửa mới sinh
Nếu như cây không lửa
Cọ xát sao lửa thành

Ảnh đại diện

Sơ đầu (Cao Bá Quát): Bản dịch của nguyenvandungvicar

Đời năm xe sách đọc bằng thừa
Trải hết phong trần tóc càng thưa
Lòng sao so tóc tranh dài ngắn
Lúc rối thì cùng rối như tơ

Ảnh đại diện

Trúc chi từ cửu thủ kỳ 2 (Sơn đào hồng hoa mãn thượng đầu) (Lưu Vũ Tích): Bản dịch của nguyenvandungvicar

Đào núi đầy hoa đỏ đầu thành
Nước xuân sông Thục vỗ non xanh
Tình chàng dễ tàn như hoa đỏ
Sầu thiếp như sông mãi chảy quanh

Ảnh đại diện

Thị đao hoàn ca (Lưu Vũ Tích): Bản dịch của nguyenvandungvicar

Thường hận lời nói cạn
Chẳng như ý người sâu
Sáng đôi bên nhìn nhau
Vạn lòng trao đăm đắm

Ảnh đại diện

Tán Ưng Chuỷ trà (Lưu Vũ Tích): Bản dịch của nguyenvandungvicar

Thơm hương thích nhất Ưng Chuỷ*trà
Bạn già bao gửi tặng tiên gia
Sớm nay sông Tương trăng còn sáng
Chiếu qua hơi trà bát đầy hoa
*Ưng Chuỷ trà thứ trà cong như mỏ chim ưng,trà móc câu

Ảnh đại diện

Hoạ Lệnh Hồ Sở công “Biệt mẫu đơn” (Lưu Vũ Tích): Bản dịch của nguyenvandungvicar

Trong nhà bình chương dưới hiên hoa
Sắp thì hoa nở chẳng ở nhà
Chớ bảo trời tây không cách biệt
Sáng xuân ngoài cửa bến trời xa

Ảnh đại diện

Thu từ kỳ 2 (Lưu Vũ Tích): Bản dịch của nguyenvandungvicar

Núi sáng sông trong đêm xuống sương
Vài cây đỏ thẫm núi thưa vàng
Thử lên lầu cao xương thấm mát
Đâu như xuân sắc giục người cuồng

Trang trong tổng số 16 trang (152 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối