Dưới đây là các bài dịch của nguyenvandungvicar. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 16 trang (152 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Thu từ kỳ 1 (Lưu Vũ Tích): Bản dịch của nguyenvandungvicar

Từ xưa thu về buồn quạnh hưu
Ta xem thu hơn sáng xuân nhiều
Trời trong hạc thành hàng mây lướt
Thi hứng lên trời xanh phiêu diêu

Ảnh đại diện

Tái tặng Lạc Thiên (Lưu Vũ Tích): Bản dịch của nguyenvandungvicar

Xình xịch việc quan việc nước
Vụt trôi già đuổi năm năm
Thân nhàn sao mưu danh lợi
Riêng thơ hãy đến cùng ngâm

Ảnh đại diện

Biệt Tô Châu kỳ 2 (Lưu Vũ Tích): Bản dịch của nguyenvandungvicar

Sông ngoài cổng quan vẫn chảy
Gió thu rung liễu từng làn
Nơi xưa đến giờ tiễn biệt
Hôm nay sao hồn nát tan

Ảnh đại diện

Thu phong dẫn (Lưu Vũ Tích): Bản dịch của nguyenvandungvicar

Gió thu nơi naò thổi đến
Hắt hưu đưa tiễn nhạn bầy
Sáng lùa vào cây sân trước
Cô khách trước tiên nghe bay

Ảnh đại diện

Vọng Phu sơn (Lưu Vũ Tích): Bản dịch của nguyenvandungvicar

Ngày tháng trông chồng chồng không về
Tương tư hoá đá đứng sầu bi
Đến nay đã mấy nghìn năm đợi
Vẫn trông như lúc mới biệt ly

Ảnh đại diện

Lạc Dương mạch (Lý Bạch): Bản dịch của nguyenvandungvicar

Chàng trai nhà ai mặt ngọc
Thiên Tân xe về qua sông
Ngắm hoa trên đường đông nọ
Lạc Dương kinh động bao lòng

Ảnh đại diện

Tử Dạ thu ca (Lý Bạch): Bản dịch của nguyenvandungvicar

Tràng An trăng một mảnh
Tiếng đập áo muôn nhà
Gió thu thổi bất tận
Tình nơi Ngọc Quan xa
Ngày nào bình Hồ rợ
Viễn chinh về chồng ta

Ảnh đại diện

Lục thuỷ khúc (Lý Bạch): Bản dịch của nguyenvandungvicar

Lục Thuỷ trăng thu sáng
Hồ nam hái bạch tần
Sen yêu kiều muốn hát
Sầu vơi thuyền du nhân

Ảnh đại diện

Ô dạ đề (Lý Bạch): Bản dịch của nguyenvandungvicar

Hoàng hôn bên thành quạ muốn sà
Bay về cành đậu kêu nha nha
Gái Tần Xuyên dệt trong khung gấm
Lời trong sa biếc cách song nhà
Dừng thoi buồn nhớ người xa vắng
Đêm mình phòng quạnh lệ mưa sa

Ảnh đại diện

Bạch lộ tư (Lý Bạch): Bản dịch của nguyenvandungvicar

Nước thu cò trắng la đà
Lẻ bay như chút sương sa giữa đồng
Lòng nhàn nên dáng thong dong
Một mình vẫn đứng bên sông cát bồi

Trang trong tổng số 16 trang (152 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối