11.00
Nước: Việt Nam ()
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 03/06/2006 07:03 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 03/07/2008 03:22 bởi Vanachi
Diệu Nhân ni sư 妙因尼師 (1041 - 15/7/1113) hay công chúa Lý Ngọc Kiều 李玉嬌, người hương Phù Đổng, huyện Tiên Du, là con gái đầu của Phụng Càn vương Lý Nhật Trung 李日忠 (con của Lý Thái Tông), được vua Lý Thánh Tông (1054-1072) nuôi dạy ở trong cung từ nhỏ. Khi đến tuổi trưởng thành, vua đem gả cho người họ Lê làm châu mục châu Chân Đăng (vùng Tam Nông và Hưng Hoá, nay thuộc tỉnh Phú Thọ). Chồng chết, bà không chịu tái giá, bèn cắt tóc đi tu, được thiền sư Chân Không 真空 (1046-1100) ở hương Phù Đổng chỉ bảo và đặt pháp danh cho là ni sư Diệu Nhân, trở thành người đứng đầu thế hệ thứ mười bảy, dòng thiền Nam phương. Bà mất ngày mồng 1 tháng Sáu năm Quý Tỵ, niên hiệu Hội Tường Đại Khánh thứ tư (tức ngày 15 tháng Bảy năm 1113), thọ 72 tuổi. Bà và Ỷ Lan là hai nữ sĩ đời Lý. Tác phẩm của bà còn một bài kệ nói về bốn nổi khổ trong một đời người theo quan niệm nhà Phật.