秋菊

高節衝寒放滿山,
獨超群毀點秋顏。
忽思舊歲東籬下,
對酒餐英盡日閒。

 

Thu cúc

Cao tiết xung hàn phóng mãn sơn,
Độc siêu quần huỷ điểm thu nhan.
Hốt tư cựu tuế đông ly hạ,
Đối tửu xan anh tận nhật nhàn.

 

Dịch nghĩa

Một giống hoa cao tiết, phá tung hơi rét, nở ra đầy núi
Điểm riêng cảnh sắc mùa thu, vượt hẳn các loài cây cỏ khác
Sực nhớ hồi năm ngoái, ngồi dưới giậu hoa bên tường đông nơi vườn cũ
Nhắp chén rượu, nhai bông cúc non, suốt ngày nhàn rỗiNguồn: Thơ Ngô Thì Nhậm (tuyển dịch), NXB Văn học, 1986

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Như

Rét về vách núi đầy hoa,
Vì thu trang điểm vượt xa muôn loài.
Giậu đông vườn cũ nhớ hoài,
Nhắm hương hoa cúc, say dài năm xưa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tiết cao phá rét phô đầy núi
Vượt hẳn muôn loài điểm sắc thu
Giậu cúc năm xưa vùng chợt nhớ
Nhắm hoa uống rượu trọn ngày dư

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tiết cao phá rét nở hoa đầy,
Điểm sắc mùa thu vượt các cây.
Vườn cũ giậu hoa ngồi sực nhớ,
Cúc nhai nhắp rượu nhàn nguyên ngày.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Trồi lên khí tiết tràn non lạnh
Vượt đám cỏ nhàu điểm sắc thu
Chợt nhớ năm nào ngồi dưới dậu
Nhìn hoa nhấp rượu mộng nhàn du

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Đầy núi nở bung kệ rét tràn
Sắc thu tô điểm tuyệt trần gian.
Năm qua sực nhớ bên tường cũ,
Nhắm rượu, nhai hoa, hưởng cảnh nhàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời