題御屏畫圖其三-三顧草廬

漢賊分明至枕邊,
堂堂之冑草廬前。
誰知頃刻談心處,
媒得江山五十年。

 

Đề ngự bình hoạ đồ kỳ 3 - Tam cố thảo lư

Hán tặc phân minh chí chẩm biên,
Đường đường chi trụ thảo lư tiền.
Thuỳ tri khoảnh khắc đàm tâm xứ,
Môi đắc giang sơn ngũ thập niên?

 

Dịch nghĩa

Nghiệp Hán, thế giặc, được phân chia rõ ràng, đặt bên gối,
Bậc dòng dõi đường đường trước lều tranh.
Nào ngờ từ chỗ tỏ bày tâm sự trong chốc lát,
Mà giành được non sông năm chục năm trời.


Lưu Bị (trong hoàng tộc, hậu duệ của Hán Cao Tổ) đến lều cỏ của Khổng Minh cầu hiền giúp nhà Thục.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Kiều Văn

Trên gối, biết ai vua, ai giặc,
Bỗng trang hoàng tộc viếng lều con.
Ai hay chỉ một giờ tâm sự,
Được giang sơn năm chục năm tròn?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình

Hán tặc rành chia bên chiếc gối
Lều tranh nhận rõ kẻ con dòng
Ai hay chốc lát lời tâm đắc
Năm chục năm trời dựng núi sông


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Giặc Hán rành chia bận cõi lòng
Đường đường trụ nước trước lều tranh
Ai hay một chốc lời tâm sự
Giành lại non sông năm chục năm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nghiệp Hán thế thời phân rõ ràng,
Đường đường dòng dõi trước lều tranh.
Ai hay chốc lát lời tâm sự,
Sông núi năm mươi năm được giành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời