22/04/2024 09:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề ngự bình hoạ đồ kỳ 3 - Tam cố thảo lư
題御屏畫圖其三-三顧草廬

Tác giả: Ngô Thì Nhậm - 吳時任

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi Vanachi vào 12/08/2006 18:10

 

Nguyên tác

漢賊分明至枕邊,
堂堂之冑草廬前。
誰知頃刻談心處,
媒得江山五十年。

Phiên âm

Hán tặc phân minh chí chẩm biên,
Đường đường chi trụ thảo lư tiền.
Thuỳ tri khoảnh khắc đàm tâm xứ,
Môi đắc giang sơn ngũ thập niên[1]?

Dịch nghĩa

Nghiệp Hán, thế giặc, được phân chia rõ ràng, đặt bên gối,
Bậc dòng dõi đường đường trước lều tranh.
Nào ngờ từ chỗ tỏ bày tâm sự trong chốc lát,
Mà giành được non sông năm chục năm trời.

Bản dịch của Kiều Văn

Trên gối, biết ai vua, ai giặc,
Bỗng trang hoàng tộc viếng lều con.
Ai hay chỉ một giờ tâm sự,
Được giang sơn năm chục năm tròn?
Lưu Bị (trong hoàng tộc, hậu duệ của Hán Cao Tổ) đến lều cỏ của Khổng Minh cầu hiền giúp nhà Thục.

[1] Lưu Bị đã dựng nên cơ nghiệp nhà Hậu Hán, Hậu Hán tồn tại được 43 năm. Đây nói năm mươi năm là nói cái thành số trong khoảng đó.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Nhậm » Đề ngự bình hoạ đồ kỳ 3 - Tam cố thảo lư