Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
12 bài thơ
Tạo ngày 17/12/2006 09:54 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 17/12/2006 10:01 bởi Vanachi
Vương Sĩ Trinh 王士禎 (1634-1711) nguyên tên Sĩ Chân 士禛, tự Tử Chân 子真, Di Thượng 貽上, hiệu Nguyễn Đình 阮亭, Ngư tiên sơn nhân 漁洋山人, sinh năm Sùng Trinh thứ 7 (1634) nhà Minh, người Tân Thành, Sơn Đông. Ông đậu tiến sĩ năm Thuận Trị thứ 12 (1655) nhà Thanh, để lại những tập thơ như Ngư Dương tập, Thục đạo tập, Nam Hải tập,...