Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Trần
3 bài trả lời: 3 bản dịch
Từ khoá: thơ đi sứ (673)

Đăng bởi hongha83 vào 19/08/2011 02:13, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 19/08/2011 02:17

靈州銀江驛

北風颼颼凍雲黑,
玉蟾西墜天無色。
故人別後睽南北,
鯉書鴈帛無消息。
破饘寒薄不成眠,
窗外梅花舊相識。
天涯浩蕩迷鴈跡,
微躬苦被虛名役。
易水休聞擊筑聲,
函關未聽鳴雞客。
獨背寒燈據稿梧,
不知身在銀江驛。

 

Linh Châu Ngân Giang dịch

Bắc phong sưu sưu đống vân hắc,
Ngọc thiềm tây truỵ thiên vô sắc.
Cố nhân biệt hậu khuê nam bắc,
Lý thư nhạn bạch vô tiêu tức.
Phá chiên hàn bác bất thành miên,
Song ngoại mai hoa cựu tương thức.
Thiên nhai hạo đãng mê nhạn tích,
Vi cung khổ bị hư danh dịch.
Dịch thuỷ hưu văn kích trúc thanh,
Hàm quan vị thính minh kê khách.
Độc bội hàn đăng cứ cảo ngô,
Bất tri thân tại Ngân Giang dịch.

 

Dịch nghĩa

Ù ù gió bấc mây kéo đen sì
Bóng ngọc thiềm đã lặn, trời tối mù mịt
Chia tay với cố nhân, kẻ về Nam, người đi Bắc
Từ đây bức thư nhạn cá không còn biết tin tức gì
Cái chăn chiên rách mỏng gặp trời rét không thể ngủ được
Mấy cành hoa mai ở trước cửa sổ tức là bạn cố tri
Lồng lộng phương trời mê man hàng nhạn
Chỉ vì cái công danh hão làm khổ tấmm thân hèn
Qua đây không phải là qua sông Dịch Thuỷ mà nghe tiếng đánh cái trúc của Cao Tiệm Ly
Cũng không phải trọ ở cửa Hàm Quan nhà Tần nên cũng chưa nghe tiếng giả gà gáy của khách Mạnh Thường
Ngồi một mình, quay lưng vào ngọn đèn tờ mờ ôm cây đàn gảy
Mà không biết chính thân mình hiện ở trạm Ngân Giang đêm nay


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Việt Khánh Vũ Huy Chiểu

Ù ù gió bấc tung mây
Bóng chiều đã khuất non tây cuối trời
Chia tay Nam Bắc cách vời
Bức thư nhạn cá ai người đưa tin
Chăn đơn lạnh ngủ không yên
Hoa mai ngoài cửa bạn quen những ngày
Mơ hồ bóng nhạn chân mây
Hư danh làm bận thân này nghĩ thương
Không nghe tiếng trúc Dịch Giang
Cũng chưa nghe khách Hàm Quan gáy gà
Ôm cầm nương bóng đèn tà
Biết đâu trạm nghỉ đây là sông Ngân

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ù ù gió bấc mây đen sì
Bóng ngọc thiềm chìm trời tối đi.
Ly biệt cố nhân Nam cách Bắc,
Nhạn thư từ đấy chẳng tin gì.
Chăn chiên mỏng rét không sao ngủ,
Song trước cành mai bạn cố tri.
Lồng lộng phương trời không dứt nhạn,
Không nghe Cao Tiệm tiếng tiêu tre.
Chỉ vì danh hão thân hèn khổ,
Gà gáy Hàm Quan chưa thấy nghe.
Mình một bên đèn đàn lại gảy,
Đêm nay không biết ở Ngân Giang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ù ù gió bấc kéo mây đen
Trăng lặng trời càng mịt mịt thêm
Bè bạn bắc nam vời cách biệt
Trông chừng nhạn cá khó đưa tin
Chăn chiếu lạnh lùng không ngủ được
Cố nhân duy chỉ gốc mai thềm
Lồng lộng phương trời mê dấu nhạn
Chút công danh hão khổ thân hèn
Sáo trúc chẳng vang bờ  sông Dịch
Tiếng gà chưa gáy cửa Hàm Đan
Đèn tàn nương ngọn ôm đàn gảy
Đâu trọ đêm này tại bến Ngân

Chưa có đánh giá nào
Trả lời