Dưới đây là các bài dịch của Việt Khánh Vũ Huy Chiểu. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Đăng Dục Thuý sơn lưu đề (Phạm Sư Mạnh): Bản dịch của Việt Khánh Vũ Huy Chiểu

Bến Nha theo cạnh xe vua
Dừng thuyền bến nước, lên chùa đầu non
Sóng kình cao thấp đổ lên
Đông, Nam mặt bể nổi cồn ngao ngư
Non Bồng liền với phòng sư
Cánh buồm thuyền khách lững lờ Doanh Châu
Sáu tuần lẻ sáu xuân thâu
Già lam dạo gót trước sau bốn lần

Ảnh đại diện

Thư hoài kỳ 2 (Lê Quát): Bản dịch của Việt Khánh Vũ Huy Chiểu

Tâm sự lâu nay trái ngược xa
Thức vi ngâm đoạn nhớ quê nhà
Cuối năm bến nước chiều trời lạnh
Phơi phới mưa phun hoa mộc già


Nguồn: Hoàng Việt thi tuyển, Tồn Am Bùi Huy Bích, NXB Văn học, 2007
Ảnh đại diện

Thư hoài kỳ 1 (Lê Quát): Bản dịch của Việt Khánh Vũ Huy Chiểu

Việc rối bòng bong, ốm khỏi rầy
Lặng ngồi xem cuộc bể dâu thay
Gió thu thổi gốc mai cầu nọ
Óng ánh hoa vàng trước dậu bay


Nguồn: Hoàng Việt thi tuyển, Tồn Am Bùi Huy Bích, NXB Văn học, 2007
Ảnh đại diện

Đại tạ ngự tứ mặc hoạ long (Nguyễn Ức): Bản dịch của Việt Khánh Vũ Huy Chiểu

Đạo nhân tự Sùng Thiên cung
Tay cầm bức hoạ hình rồng trở ra
Rằng đây của đức vua cha
Nhân khi nhàn hạ bút hoa vẫy vùng

Khéo sao, khéo đoạt thiên công
Thoá nhà Đào Khản hoá rồng chẳng nhe?
Chiếc thoi ướt mới mang về
Thét roi Bình Ế, bốn bề sấm rên

Rõ ràng năm chữ đề trên
Dấu son Tạm đạo còn bền mùi hương
Đốt trầm tạ đức Thánh Hoàng
Còn nghe phảng phất công đường giọng ngâm

Vin rồng lâu chẳng để tâm
Lòng thiền theo nước bể ngầm chảy xuôi
Làm mưa, muốn kẻ hiền tài
Chỉ nên vẽ ảnh làm người trúc nham


Nguồn: Hoàng Việt thi tuyển, Tồn Am Bùi Huy Bích, NXB Văn học, 2007
Ảnh đại diện

Du Nhạc Lộc tự (Nguyễn Trung Ngạn): Bản dịch của Việt Khánh Vũ Huy Chiểu

Bao lan mây trắng bay qua,
Lâu đài thượng giới trông ra bến ngòi.
Hương tàn, sư nhập định rồi,
Chưa yên giấc hạc, vẳng hồi chuông xa.
Giang san đâu phải nước nhà,
Bao giờ dép gậy lại qua cảnh này?
Rồng ngâm hổ thét vắng thay,
Khách chơi lần rập bia thầy Lý Ung.

Ảnh đại diện

Vũ Doanh động (Nguyễn Trung Ngạn): Bản dịch của Việt Khánh Vũ Huy Chiểu

Ngồi trong kiệu, mặc ngả nghiêng mình
Theo bóng chiều còn tới Vũ Doanh
Lác đác nhà mường dăm nóc đỏ
Dọc ngang sắc núi bốn bề xanh
Dậu tre cúc nở thu ba độ
Chòi gác người thưa nguyệt một vành
Dặm khách là nơi sầu xiết nỗi
Nghe sao nổi tiếng vượn thâu canh

Ảnh đại diện

Tương giang thu hoài (Nguyễn Trung Ngạn): Bản dịch của Việt Khánh Vũ Huy Chiểu

Cỏ cây vàng héo tơi bời
Thân còn lận đận quê người đăm chiêu
Vóc thơ gầy quá non chiều
Sông thu lòng đạo trong veo một mầu
Nhạn sa lướt khói xuống lầu
Thuyền về ngược bóng giăng thâu buông chèo
Bưng tai dựa gối nằm khoèo
Thác hai mươi bốn nước reo ầm ầm

Ảnh đại diện

Đăng Dương Châu thành lâu (Nguyễn Trung Ngạn): Bản dịch của Việt Khánh Vũ Huy Chiểu

Tám ngàn dặm khách đường xa
Cầu hai mươi bốn lân la thăm miền
Nước người gặp cảnh thiên nhiên
Dù không rỗi vẫn gắng lên tựa lầu

Ảnh đại diện

Linh Châu Ngân Giang dịch (Nguyễn Trung Ngạn): Bản dịch của Việt Khánh Vũ Huy Chiểu

Ù ù gió bấc tung mây
Bóng chiều đã khuất non tây cuối trời
Chia tay Nam Bắc cách vời
Bức thư nhạn cá ai người đưa tin
Chăn đơn lạnh ngủ không yên
Hoa mai ngoài cửa bạn quen những ngày
Mơ hồ bóng nhạn chân mây
Hư danh làm bận thân này nghĩ thương
Không nghe tiếng trúc Dịch Giang
Cũng chưa nghe khách Hàm Quan gáy gà
Ôm cầm nương bóng đèn tà
Biết đâu trạm nghỉ đây là sông Ngân

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]