01/12/2021 17:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Linh Châu Ngân Giang dịch
靈州銀江驛

Tác giả: Nguyễn Trung Ngạn - 阮忠彥

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi hongha83 vào 19/08/2011 02:13

 

Nguyên tác

北風颼颼凍雲黑,
玉蟾西墜天無色。
故人別後睽南北,
鯉書鴈帛無消息。
破饘寒薄不成眠,
窗外梅花舊相識。
天涯浩蕩迷鴈跡,
微躬苦被虛名役。
易水休聞擊筑聲,
函關未聽鳴雞客。
獨背寒燈據稿梧,
不知身在銀江驛。

Phiên âm

Bắc phong sưu sưu đống vân hắc,
Ngọc thiềm tây truỵ thiên vô sắc.
Cố nhân biệt hậu khuê nam bắc,
Lý thư nhạn bạch vô tiêu tức.
Phá chiên hàn bác bất thành miên,
Song ngoại mai hoa cựu tương thức.
Thiên nhai hạo đãng mê nhạn tích,
Vi cung khổ bị hư danh dịch.
Dịch thuỷ hưu văn kích trúc thanh,
Hàm quan vị thính minh kê khách.
Độc bội hàn đăng cứ cảo ngô,
Bất tri thân tại Ngân Giang dịch.

Dịch nghĩa

Ù ù gió bấc mây kéo đen sì
Bóng ngọc thiềm đã lặn, trời tối mù mịt
Chia tay với cố nhân, kẻ về Nam, người đi Bắc
Từ đây bức thư nhạn cá không còn biết tin tức gì
Cái chăn chiên rách mỏng gặp trời rét không thể ngủ được
Mấy cành hoa mai ở trước cửa sổ tức là bạn cố tri
Lồng lộng phương trời mê man hàng nhạn
Chỉ vì cái công danh hão làm khổ tấmm thân hèn
Qua đây không phải là qua sông Dịch Thuỷ mà nghe tiếng đánh cái trúc của Cao Tiệm Ly
Cũng không phải trọ ở cửa Hàm Quan nhà Tần nên cũng chưa nghe tiếng giả gà gáy của khách Mạnh Thường
Ngồi một mình, quay lưng vào ngọn đèn tờ mờ ôm cây đàn gảy
Mà không biết chính thân mình hiện ở trạm Ngân Giang đêm nay

Bản dịch của Việt Khánh Vũ Huy Chiểu

Ù ù gió bấc tung mây
Bóng chiều đã khuất non tây cuối trời
Chia tay Nam Bắc cách vời
Bức thư nhạn cá ai người đưa tin
Chăn đơn lạnh ngủ không yên
Hoa mai ngoài cửa bạn quen những ngày
Mơ hồ bóng nhạn chân mây
Hư danh làm bận thân này nghĩ thương
Không nghe tiếng trúc Dịch Giang
Cũng chưa nghe khách Hàm Quan gáy gà
Ôm cầm nương bóng đèn tà
Biết đâu trạm nghỉ đây là sông Ngân
Nguồn: Hoàng Việt thi tuyển, NXB Văn học, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trung Ngạn » Linh Châu Ngân Giang dịch