洞庭湖

雲濤雪浪四漫漫,
砥柱中流屹一山。
鶴蹟不來松歲老,
妃魂猶在竹痕班。
乾坤卵破洪蒙後,
日月萍浮浩渺間。
岸芷汀蘭無限興,
片心空羡白鷗閒。

 

Động Đình hồ

Vân đào tuyết lãng tứ man man,
Chỉ trụ trung lưu ngật nhất san.
Hạc tích bất lai tùng tuế lão,
Phi hồn do tại trúc ngân ban.
Càn khôn noãn phá hồng mông hậu,
Nhật nguyệt bình phù hạo diểu gian.
Ngạn chỉ đinh lan vô hạn hứng,
Phiến tâm không tiện bạch âu nhàn.

 

Dịch nghĩa

Bốn bề mênh mông, sóng như mây như tuyết,
Đột ngột một hòn núi nhô cao như cột đá giữa dòng.
Vết chân hạc không đến, chỉ có cây tùng già,
Hồn Tương phi hãy còn ngấn lệ ở thân trúc.
Trời đất như quả trứng vỡ ra sau thời hồng hoang,
Mặt trời mặt trăng như bèo nổi ở giữa khoảng bát ngát.
Cỏ chỉ cỏ lan trên bờ, hứng thú vô hạn,
Tấm lòng chỉ hâm mộ được nhàn như chim âu trắng.


Theo Toàn Việt thi lục, Lê Quý Đôn.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Lê Sáng

Tựa mây tựa tuyết sóng mênh mông,
Một núi nhô cao đứng giữa dòng.
Dấu hạc chẳng còn tùng cỗi lão,
Vết người khóc để trúc tươi ròng.
Cảnh như trời đất hồi phôi nở,
Tượng giống trăng sao buổi kết đông.
Lan ngát đầy bờ bao hứng thú,
Muốn thành nhạn biển để nhàn lòng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Đình Nhân

Sóng mây mưa tuyết bốn bề bay
Một ngọn non nhô mặt nước đây
Tùng cũ vẫn nguyên in vết hạc
Trúc Phi còn đó lệ vơi đầy
Đất trời tan vỡ thời hoang vắng
Nhật nguyệt bồng bềnh cõi tỉnh say
Chen chúc nhành lan bên sóng nước
Nhàn như chim trắng rẽ trời mây

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Sóng mây sóng tuyết nước mênh mông
Như trụ núi cao đứng giữa dòng
Dấu hạc không in tùng cổ thụ
Hồn phi còn vết trúc bên sông
Hồng hoang trứng vỡ tung trời đất
Nhật nguyệt như bèo nổi khoảng không
Lan thảo bờ thơm vui bất tận
Nhàn như chim trắng, ước trong lòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sóng như mây tuyết, nước mênh mông,
Đột ngột nhô cao núi giữa dòng.
Vết hạc nơi đâu tùng lão cỗi,
Tương phi ngấn lệ trúc còn trông.
Hồng hoang trứng vỡ ra trời đất,
Nhật nguyệt như bèo nổi khoảng không.
Lan ngát trên bờ gây hứng thú,
Nhàn như âu trắng thoả trong lòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời