Quá Ngũ Hiểm than toàn hoạch ninh khánh cánh độc bản vận

Ngũ thập tam trung tứ thập nan
Cạnh hoàng đệ nhất nãi Ô Man
Ky hoài vạn lý vô kỳ ngộ
Chi ngưỡng anh uy chiếu thốn đan

 

Dịch nghĩa

Năm mươi ba ghềnh thì đến bốn mươi ghềnh rất khó qua
Mà nơm nớp lo nhất là ghềnh Ô Man
Nỗi lòng người lữ thứ muôn dặm không có cuộc gặp gỡ kỳ lạ nào
Ngước mong uy linh trời đất soi thấu tấc lòng ta


Nguồn: Mặc Trai sứ tập, NXB Văn học, 2009

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Bốn mươi ghềnh hiểm giữa năm ba
Lo nhất Ô Man phải vượt qua
Vạn dặm không ai ngoài lữ khách
Ngước mong trời đất thấu lòng ta

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bốn mươi ghềnh hiễm trong năm ba,
Lo nhất Ô Man khó vượt qua.
Kỳ ngộ nỗi lòng kẻ lữ thứ,
Ngước mong trời đất chiếu lòng ta.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời