Tặng Cẩm Phường Đại Thuận điếm khách

Thao quang hối nhị sĩ chi thương
Thuyết đáo Đào Chu đái tiếu khan
Song đống tử hồng tân phú quý
Thập bằng bảo bối cựu môn tường
Nhàn xao hào vận phi phàm cốt
Nhật tiếp giai tân hữu diệu phương
Thuỳ thị trần trung khanh tướng biện
Long vân đại hội nhậm thư tàng

 

Dịch nghĩa

Kẻ sĩ ra làm lái buôn tự làm mờ nhạt tài năng của mình
Nhưng nói đến Đào Chu thì cũng đành cười để xem thế nào
Hoặc ở nơi rường tía cột hồng kết thân với những người mới giàu sang
Hay là với dăm mười người bạn quý từ khi còn đi học
Cùng nhau chọn những vần thơ cốt cách phóng khoáng ý chí cao rộng
Hàng ngày tiếp đón những khách quý có phương lược diệu kỳ
Còn như ai đó trong chốn bụi trần muốn làm đến chức khanh tướng
Thì rồng mây gặp hội lớn tuỳ thích mà thể hiện tài năng tiềm tàng của mình


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Kẻ sĩ đi buôn tiếng nhạt mờ
Cũng đành cười nói đến Đào Chu
Hoặc thân với mấy người giàu có
Hay bạn cùng dăm đứa học trò
Tiếp đón tháng ngày bao quý khách
Lọc sàng cốt cách những vần thơ
Bụi trần muốn được làm khanh tướng
Gặp hội rồng mây thoả chí to

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Kẻ sĩ đi buôn tài nhạt mờ,
Đào Chu nói tới thì đành chờ,
Hoặc thân kết với người giàu có,
Hay bạn quý với lủ học trò.
Tiếp nhận diệu phương từ khách quý,
Học theo cốt cách những vần thơ.
Bụi trần ai muốn làm khanh tướng,
Gặp hội rồng mây thoả ước mơ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời