長安城懷古

木落禾凋帝業移,
李家收得版圖歸。
山圍故國規模小,
竹暗荒城草木非。
古寺僧鍾敲落日,
斷溪牛笛弄斜暉。
英雄舊事無尋處,
獨倚江亭看翠微。

 

Trường An thành hoài cổ

Mộc lạc hoà điêu đế nghiệp di,
Lý gia thu đắc bản đồ quy.
Sơn vi cố quốc quy mô tiểu,
Trúc ám hoang thành thảo mộc phi.
Cổ tự tăng chung xao lạc nhật,
Đoạn khê ngưu địch lộng tà huy.
Anh hùng cựu sự vô tầm xứ,
Độc ỷ giang đình khán thuý vi.

 

Dịch nghĩa

Cây cỏ điêu tàn, nghiệp vua dời đổi,
Họ Lý giành được đất đai về mình.
Nước cũ núi bao bọc, qui mô nhỏ,
Thành hoang tre che mờ, cây cỏ còn đâu.
Chuông sư chùa cổ gõ khi mặt trời lặn,
Tiếng sáo trẻ chăn trâu nơi suối cụt vang trong bóng chiều.
Việc cũ của anh hùng không còn chỗ tìm,
Một mình dựa đình bên sông nhìn núi xanh.


Theo Toàn Việt thi lục, Lê Quý Đôn.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Lê Sáng

Cây cỏ điêu tàn vua đổi thay,
Lý triều giành được đất đai này.
Núi bao nước cũ hình nho nhỏ,
Tre rợp thành hoang cảnh lắt lay.
Chuông gõ chùa xưa như bóng xế,
Sáo đồng ngoài suối vẳng chiều mây.
Anh hùng chuyện cũ tìm đâu tá,
Riêng tựa đình sông ngắm núi vây.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Huệ Chi

Cơ nghiệp Tiền Lê đã đổi thay,
Bản đồ, nhà Lý nắm vào tay.
Đô xưa bé nhỏ non vây kín,
Thành bỏ hoang vu cỏ lấp đầy.
Chùa cổ chuông khua vầng ác lặn,
Ngòi ngăn, sáo giỡn bóng chiều rây.
Anh hùng dấu cũ tìm đâu thấy,
Đứng tựa đình sông ngắm núi mây.

tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Ruộng hạn rừng thưa ngai đổi chủ
Lý triều thâu tóm cả giang san
Non vây phố cũ tầm thu nhỏ
Trúc phủ thành hoang cỏ úa tàn
Suối cạn sáo ngân vầng ráng lặn
Chùa xưa chuông đổ bóng chiều tan
Anh hùng thất thế không còn việc
Tựa quán ven sông ngắm núi ngàn

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Cây đổ lúa khô đế nghiệp tàn
Lý triều thu được cả giang san
Kinh xưa núi bọc quy mô nhỏ
Trúc ám thành không cây cỏ hoang
Chùa cổ sư chuông ngày sắp hết
Sáo trâu suối đứt bóng chiều lan
Anh hùng sự cũ tìm đâu chỗ
Mình tựa đình sông ngắm núi chàm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cây cỏ điêu tàn, vua đổi thay,
Giang sơn Họ Lý nắm vào tay.
Núi bao nước cũ tuy còn nhỏ,
Thành phế trúc mờ cỏ lấp đầy.
Sư gõ chuông chùa trời lúc lặn,
Chăn trâu sáo trẻ vẳng chiều mây.
Anh hùng chuyện cũ tìm đâu nhỉ,
Mình ngắm dựa đình sông núi nầy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cây cỏ điêu linh nghiệp đế tàn
Lý triều sớm đã đoạt giang sơn
Đô xưa heo hắt non bao lớp
Thành cũ hoang sơ trúc mấy hàng
Suối đứt sáo đồng ngân nắng xế
Chùa xa chuông đổ bóng chiều loang
Anh hùng chuyện cũ tìm đâu thấy
Riêng dựa đình sông ngắm núi ngàn

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Cây hoá, ruộng hoang, nghiệp đế tàn,
Thâu về họ Lý cả giang san.
Núi quây nước cũ, cơ thôi khởi,
Tre rợp thành hoang, cỏ khỏi lan.
Sư gõ chuông chùa khi ác lặn,
Trẻ ngân sáo trúc lúc chiều tan.
Anh hùng việc cũ tìm đâu tá,
Đứng dựa giang đình, chút thở than.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời