歸興

老桑葉落蠶方盡,
早稻花香蟹正肥。
見說在家貧亦好,
江南雖樂不如歸。

 

Quy hứng

Lão tang diệp lạc tàm phương tận,
Tảo đạo hoa hương giải chính phì.
Kiến thuyết tại gia bần diệc hảo,
Giang Nam tuy lạc bất như quy.

 

Dịch nghĩa

Dâu già lá rụng tằm vừa chín,
Lúa sớm nở hoa thơm, cua đang lúc béo.
Nghe nói ở nhà, dẫu nghèo vẫn tốt,
Đất Giang Nam tuy vui cũng chẳng bằng về nhà.


Theo Toàn Việt thi lục, Lê Quý Đôn.

Bài thơ này được sử dụng làm bài đọc thêm trong chương trình SGK Ngữ văn 10 giai đoạn từ 2007.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Dâu thưa, tằm mới hết tơ,
Cũng vừa cua béo, lại mùa lúa thơm.
Quê nhà, nghèo vẫn sướng hơn,
Giang Nam vui mấy cũng khôn bằng về.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhóm Lê Quý Đôn (Lê Thước, Vũ Đình Liên, Trịnh Đình Rư, Nguyễn Sĩ Lâm, Trần Lê Hữu)

Dâu già lá rụng tằm vừa chín,
Lúa sớm bông thơm cua béo ghê.
Nghe nói ở nhà nghèo vẫn tốt,
Dẫu vui đất khách chẳng bằng về.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
55.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Tằm cạn tơ, dâu rụng lá già
Cua đương béo, lúa sớm thơm hoa.
Ở nhà nghèo khó vẫn hơn hẵn
Vui mấy Giang Nam, trở lại nhà!

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Xuân Thuỷ

Dâu già, lá rụng, tằm xong,
Bông thơm lúa sớm béo mòng con cua.
Quê nhà nghèo thế mà ưa,
Giang Nam vui mấy cũng thua về nhà.

tửu tận tình do tại
35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Dâu già lá rụng tằm vừa hết
Lúa sớm thơm hoa cua béo ngon
Thấy nói ở nhà nghèo cũng tốt
Giang Nam vui đấy dặm về mong

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Dâu già lá rụng tằm ươm hết
Cua đồng đang béo sớm thơm đòng
Ở nhà nghèo chút cũng xong
Quê người vui đấy vẫn không bằng về

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dâu già tằm chin lá rơi xong,
Cua béo đang khi lúa trổ đòng.
Nghe nói ở nhà nghèo vẫn tốt,
Giang Nam vui mấy về nhà mong.

35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Dâu già tằm chín đầy nong
Thơm bông lúa sớm, cua đồng béo thay
Ở nhà nghèo thế mà hay
Vui chi đất khách hãy quay trở về

43.75
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Pham Ha Vu

Dâu già, lá rụng, tằm xong
Bông thơm lúa sớm, béo mòng con cua
Ở nhà nghèo thế mà ưa
Vui chi đất khách cũng thua bằng về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời