Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Cận đại)
50 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Trần Đình Tân (64 bài)
- Phan Ngọc Hoàn (1 bài)
- Thiên Thê (5 bài)
- Ngô Tất Tố (1 bài)
- Hoàng Bá Chuân (2 bài)
Tạo ngày 22/03/2020 18:45 bởi hongha83
Trịnh Đình Rư (1893-1962) là nhà giáo dục, dịch giả hiệu Ngẫu Trì quê làng Định Công, huyện Thanh Trì tỉnh Hà Đông cũ (nay thuộc ngoại thành Hà Nội), xuất thân trong một gia đình Nho học (cha là Trịnh Đình Kì, đậu cử nhân, làm huấn đạo, mẹ là nữ sĩ Nhàn Khanh). Thuở nhỏ ông theo nho học, thi đậu cử nhân khoa năm Duy Tân Ất mão (1915). Sau khi đậu cử nhân, ông vào học trường Hậu bổ rồi chuyển sang ngành giáo dục dạy trường Trung học.

Ông làm thơ, văn trên các báo Hữu thanh (Hà Nội), Phụ nữ tân văn (Sài Gòn). Trong thời gian kháng chiến chống Pháp, ông dạy học ở Thái Bình. Sau hiệp định Genève 1954 ông ra Hà Nội vào làm việc ở cơ quan Bảo tồn Bảo tàng thuộc bộ Văn Hoá, Thư viện Khoa học trung ương và tham gia công tác trong ban biên dịch sách cổ sử ở Viện Sử học.

Các tác phẩm:
-…

 

Thơ dịch tác giả khác

Bùi Trục (Việt Nam)

Chu Tam Tỉnh (Việt Nam)

Chu Văn An (Việt Nam)

Đàm Văn Lễ (Việt Nam)

Đặng Minh Bích (Việt Nam)

Đặng Minh Khiêm (Việt Nam)

Đỗ Cận (Việt Nam)

Hoàng Đức Lương (Việt Nam)

Lê Hoằng Dục (Việt Nam)

Lê Quyền (Việt Nam)

Lê Thái Tông (Việt Nam)

Lê Thánh Tông (Việt Nam)

Lê Thiếu Dĩnh (Việt Nam)

Lê Tô (Việt Nam)

Lý Tử Cấu (Việt Nam)

Lý Tử Tấn (Việt Nam)

Ngô Thì Sĩ (Việt Nam)

Nguyễn Bảo (Việt Nam)

Nguyễn Mộng Tuân (Việt Nam)

Nguyễn Như Đổ (Việt Nam)

Nguyễn Sưởng (Việt Nam)

Nguyễn Thiên Túng (Việt Nam)

Nguyễn Tông Quai (Việt Nam)

Nguyễn Trung Ngạn (Việt Nam)

Phù Thúc Hoành (Việt Nam)

Phúc Vương Tranh (Việt Nam)

Trần Khản (Việt Nam)

Trần Nguyên Đán (Việt Nam)

Trần Nhân Tông (Việt Nam)

Trần Quang Khải (Việt Nam)

Trình Sư Mạnh (Việt Nam)

Trương Hán Siêu (Việt Nam)

Vũ Vĩnh Trinh (Việt Nam)

Vương Sư Bá (Việt Nam)