Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Cận đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Trần Đình Tân (64 bài)
- Thiên Thê (5 bài)
- Ngô Tất Tố (1 bài)
- Hoàng Bá Chuân (2 bài)
- Trần Tuấn Khải (47 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 16/02/2019 12:31 bởi tôn tiền tử
Phan Ngọc Hoàn 潘玉環 hiệu Bạch Mai 白梅, người thôn Thượng Yên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên, sinh năm 1893, đỗ cử nhân cùng khoa Ất Mão (1915) đời Duy Tân với Trần Đình Tân 陳廷賓 (1893-1979) hiệu Hà Trì. Cùng xuất sĩ một lần với ông Hà Trì, cả hai người vừa là bạn đỗ cùng khoa, bạn cùng làm quan và bạn thơ rượu. Theo chú thích trong Hà Trì thi tập thì Phan Ngọc Hoàn chẳng những thơ hay mà vẽ cũng đẹp.