Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Cận đại)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 08/06/2020 21:58 bởi tôn tiền tử
Thiên Thê (1893-?) tên thật là Nguyễn Đăng Đệ, người làng Phương Canh, phủ Hoài Đức, tỉnh Hà Đông, nay thuộc Hà Nội. Ông xuất thân là một nhà Hán học, thi đỗ nhất trường khoa Mão, tức khoa cuối cùng về hương thí, rồi quay học quốc ngữ và chữ Pháp. Ông còn là bạn thân của Á Nam Trần Tuấn Khải.

Năm 1918, ông thành công chức ngành công chính. Năm 1926, ông ra làm nghề thầu khoán để lấy tiền giúp cách mạng, bôn ba ở hải ngoại. Ông có qua Hồng Kông một thời gian, rồi về nước lập Đảng Quốc gia xã hội, bị chính quyền Pháp bắt năm 1939 và thả năm 1941. Sau đó ông sống ở Sài Gòn, viết bài cho các tờ Văn học tạp chí của Á Nam. Cuối đời, ông định cư ở Mỹ.

Ông từng đăng thơ trào phúng trên các báo ở Hà Nội: Loa, Con ong, Vịt đực, Lẽ sống với bút hiệu Nguyễn An Du; và tờ Hồn nước ở Sài Gòn năm 1947. Năm 1949, ông xuất bản tập thơ ngắn Tân chinh phụ ngâm. Sau đó ông có ra tập thơ Hồn nước.

 

Tuyển tập chung