25.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
82 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Trịnh Công Sơn (12 bài)
- Nhã Ca (53 bài)
- Bùi Minh Trí (115 bài)
- Trần Tuấn Kiệt (50 bài)
- Đặng Hiển (14 bài)
Tạo ngày 09/01/2019 23:04 bởi tôn tiền tử
Đặng Quý Địch (1939 - 21/9/2017) hiệu Lộc Xuyên, sinh tại Lộc Trung, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, Bình Định, hội viên Hội Văn học nghệ thuật Bình Định. Ông tốt nghiệp Trường Sư phạm Quy Nhơn năm 1963, dạy học khoảng chín năm và làm hiệu trưởng Trường tiểu học An Hành ở huyện Phù Cát.

Năm 1971, ông bỏ 4 lượng vàng để in cuốn sách đầu tay là Nhân vật Bình Định. Cuốn sách này được nhà văn Nguyễn Mộng Giác (lúc này là chánh sự vụ Sở Học chánh Bình Định) hết lời khen ngợi và mời ông về làm quản thủ Thư viện Quy Nhơn. Thời gian này ông có điều kiện tiếp xúc với các tư liệu quý ở thư viện, ông tự học, tự nghiên cứu và trở thành một nhà nghiên cứu văn hoá cổ sau này.

Sau năm 1975, ông về nhà tự học, tự nghiên cứu Hán Nôm và viết sách, ông trở thành kẻ sĩ bình dân ẩn mình nơi quê vợ ở…

 

Thơ dịch tác giả khác

Bến Tre nữ sĩ (Việt Nam)

Bình Phú tổng đốc (Việt Nam)

Bùi Hữu Thứ (Việt Nam)

Đỗ Xuân Khôi (Việt Nam)

Hồ Đắc Hạp (Việt Nam)

Hồ Tằng (Trung Quốc)

Lâm Tăng Sum (Việt Nam)

Lê Chí Kính (Việt Nam)

Nguyễn Văn Vận (Việt Nam)

Nữ y Quít (Việt Nam)

Phan Ngọc Hoàn (Việt Nam)

Phan Quế (I) (Việt Nam)

Phan Xuân Hiền (Việt Nam)

Trần Đình Tân (Việt Nam)

 1. Bệnh trung tác
  1
 2. Biểu Trung từ vịnh
  1
 3. Bộ vận Bạch Mai Phan Ngọc Hoàn “Thị biểu đệ” hoạ chi
  1
 4. Bộ vận Bình Phú tổng đốc mỗ “Lưu giản thi” hoạ chi kỳ 1
  1
 5. Bộ vận Bình Phú tổng đốc mỗ “Lưu giản thi” hoạ chi kỳ 2
  1
 6. Bộ vận Hồ Đắc Hiệp “Tân nguyệt hý tác ký nữ y” hoạ chi
  1
 7. Bộ vận Hồ Đắc Hiệp “Xuân dạ mộng dữ du” hoạ chi
  1
 8. Bộ vận lão sĩ Đỗ Xuân Khôi “Cung hạ Đồng Xuân doãn Trần đại nhân” hoạ chi
  2
 9. Bộ vận Lê Chí Kính “Nhất Tự sơn tức cảnh” hoạ chi
  1
 10. Bộ vận Phan mậu tài “Đề Thiên Mụ tự” hoạ chi
  1
 11. Bộ vận Phan mậu tài “Hạ vũ tư hương” hoạ chi
  1
 12. Bộ vận Phan mậu tài “Quế” hoạ chi
  1
 13. Bộ vận Phan mậu tài “Trường An cảm cảnh” hoạ chi
  1
 14. Bộ vận Phan mậu tài “Văn hữu đăng tiểu khoa đề ký” hoạ chi
  1
 15. Bộ vận tú tài Nguyễn Văn Vận “Cung hạ Đồng Xuân doãn Trần đại nhân” hoạ chi
  2
 16. Du dạ ngẫu hứng
  1
 17. Đăng Cốc tự
  1
 18. Đề mai điểu sơn thuỷ Thái Công thuỳ điếu song bồn kỳ 1
  1
 19. Đề mai điểu sơn thuỷ Thái Công thuỳ điếu song bồn kỳ 2
  1
 20. Đề tùng lộc sơn thuỷ song bồn kỳ 1
  1
 21. Đề tùng lộc sơn thuỷ song bồn kỳ 2
  1
 22. Hành hạt kỷ sự kỳ 1
  2
 23. Hành hạt kỷ sự kỳ 2
  2
 24. Hoạ Bến Tre nữ sĩ “Lâm biệt thi tặng” nguyên vận kỳ 1
  1
 25. Hoạ Bến Tre nữ sĩ “Lâm biệt thi tặng” nguyên vận kỳ 2
  1
 26. Hoạ hậu bổ Lê Phổ chi Nga Sơn doãn lưu giản thi
  1
 27. Hoạ hoạn hữu Phạm Khắc Khoan chi “Xử nữ giải trào” thi
  1
 28. Hoạ Lý mậu tài thi
  2
 29. Hoạ Phan mậu tài thi
  2
 30. Hoạ Trần Đình Dị thi kỳ 1
  1
 31. Hoạ Trần Đình Dị thi kỳ 2
  1
 32. Hoạ Võ Đôn Hưng thi kỳ 1
  1
 33. Hoạ Võ Đôn Hưng thi kỳ 2
  1
 34. Hoạ Xuân Đài tức cảnh thi kỳ 1
  2
 35. Hoạ Xuân Đài tức cảnh thi kỳ 2
  2
 36. Hồi văn tứ tuyệt thi (Chỉ thập tự độc thành tứ tuyệt thi) - Cầm
  1
 37. Hồi văn tứ tuyệt thi (Chỉ thập tự độc thành tứ tuyệt thi) - Kỳ
  1
 38. Hồi văn tứ tuyệt thi (Chỉ thập tự độc thành tứ tuyệt thi) - Thi
  1
 39. Hồi văn tứ tuyệt thi (Chỉ thập tự độc thành tứ tuyệt thi) - Tửu
  1
 40. Hựu hoạ Tùng Thiện Vương “Xuân khuê”, vịnh cổ
  1
 41. Hựu ký thám tộc thuộc
  1
 42. Hựu tặng Dân Lợi lương y Hàn Từ Nguyên
  1
 43. Hựu thể
  2
 44. Mạn du
  1
 45. Phúc hoạ Phan mậu tài “Tặng Thiên Mụ tự hoà thượng”
  1
 46. Phụng hoạ Bùi Hữu Thứ “Du Thuận An” kỳ 1
  2
 47. Phụng hoạ Bùi Hữu Thứ “Du Thuận An” kỳ 2 - Đại tấn thần yêu khách
  2
 48. Phụng hoạ Bùi Hữu Thứ “Du Thuận An” kỳ 3 - Đại tấn thần tiễn khách
  1
 49. Phụng hoạ Hồ Đắc Hiệp “Tịch trung ngẫu hứng”
  1
 50. Phụng hoạ Quang Lộc tự thiếu khanh Lâm Tăng Sum “Hồi hưu lưu giản”
  1
 51. Quá Hoài Ân cựu huyện sở cảm tác
  2
 52. Tại kinh thời tiễn đồng niên hữu Bùi hành tẩu chi Tuy Phong doãn
  1
 53. Tặng Dân Lợi dược phòng (Mỗi cú quân hữu dược vị)
  2
 54. Thuận nghịch hồi văn thi
  4
  - bài dịch 2bài dịch 3
 55. Trúng số thi kỳ 1
  1
 56. Trúng số thi kỳ 2
  1
 57. Truy hoạ Tùng Thiện Vương “Xuân khuê”
  1
 58. Tuế đán ký thám gia mẫu tịnh huynh đệ
  1
 59. Ức gia tiên nghiêm cảm tác
  1

Trần Hữu Phùng (Việt Nam)