Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Cận đại)
1 bài thơ
Tạo ngày 21/02/2019 13:16 bởi tôn tiền tử
Bình Phú tổng đốc 平富總督 tức tổng đốc Bình Định, Phú Yên, chưa rõ là ai, thân thế và sự nghiệp, có một bài thơ chép trong thi tập của Trần Đình Tân 陳廷賓 (1893-1979) hiệu Hà Trì.