15.00
Nước: Việt Nam (Cận đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tản Đà (368 bài)
- Nguyễn Khuyến (391 bài)
- Trần Tế Xương (175 bài)
- Phan Bội Châu (247 bài)
- Phan Chu Trinh (69 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 20/02/2019 13:16 bởi tôn tiền tử
Bình Phú tổng đốc 平富總督 tức tổng đốc Bình Định, Phú Yên, chưa rõ là ai, thân thế và sự nghiệp, có một bài thơ chép trong thi tập của Trần Đình Tân 陳廷賓 (1893-1979) hiệu Hà Trì.