Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/02/2019 13:19

留柬詩

屈指於今幾度秋,
槃城備位敢賒求。
追思舊業惶惶恐,
每念君恩耿耿憂。
局外徒聞移巨鎮,
痴人妄說戀新州。
寧知瘧鬼難堪受,
京國重來早預籌。

 

Lưu giản thi

Khuất chỉ ư kim kỷ độ thu,
Bàn thành bị vị cảm xa cầu.
Truy tư cựu nghiệp hoàng hoàng khủng,
Mỗi niệm quân ân cảnh cảnh ưu.
Cục ngoại đồ văn di cự trấn,
Si nhân vọng thuyết luyến Tân Châu.
Ninh tri ngược quỷ nan kham thụ,
Kinh quốc trùng lai tảo dự trù.

 

Dịch nghĩa

Lần tay mà đếm, cho đến nay đã trải mấy thu
(Chẳng tài cán gì mà) choán chỗ ở thành Bàn há dám trông mong quá mức như thế đâu
Nhớ lại cơ nghiệp cũ thì quá đỗi sợ hãi
Mỗi lần nghĩ tới ơn vua thì băn khoăn lo lắng
Kẻ ngoài cuộc bảo rằng ta được đổi đến trấn lớn
Kẻ khờ dại nói càn rằng ta lưu luyến Tân Châu không nỡ rời
Chỉ có ta tự biết mình bị bệnh sốt rét hành hạ khó đương nhiệm vụ
Nên sớm toan tính trở lại kinh đô


Bài thơ này được Hà Trì Trần Đình Tân 陳廷賓 (1893-1979) hoạ lại.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đặng Quý Địch

Lần tay tính đã mấy thu qua
Choán chỗ thành Bàn dám ước xa
Nhớ lại nghiệp xưa thương nỗi nước
Nghĩ hoài ơn chúa xót lòng ta
Kẻ ngoài đoán hão đổi nơi lớn
Người dại đồn xằng mê đất Xà
Chỉ biết khó khăn cùng bệnh quỷ
Kinh đô về lại sớm toan mà!

tửu tận tình do tại
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lần tay đếm mấy thu qua,
Choán chỗ thành Bàn há mà trông mong.
Nhớ nghiệp cũ sợ trong lòng,
Ơn vua nghĩ tới vẫn còn buồn lo.
Người bảo ta đến trấn to,
Kẻ khờ nói ta không rời Tân Châu.
Tự biết sốt rét đã lâu,
Nên sớm toan tính quay đầu kinh đô.

11.00
Trả lời