30/07/2021 00:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lưu giản thi
留柬詩

Tác giả: Bình Phú tổng đốc - 平富總督

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/02/2019 13:19

 

Nguyên tác

屈指於今幾度秋,
槃城備位敢賒求。
追思舊業惶惶恐,
每念君恩耿耿憂。
局外徒聞移巨鎮,
痴人妄說戀新州。
寧知瘧鬼難堪受,
京國重來早預籌。

Phiên âm

Khuất chỉ ư kim kỷ độ thu,
Bàn thành bị vị cảm xa cầu.
Truy tư cựu nghiệp hoàng hoàng khủng,
Mỗi niệm quân ân cảnh cảnh ưu.
Cục ngoại đồ văn di cự trấn,
Si nhân vọng thuyết luyến Tân Châu[1].
Ninh tri ngược quỷ nan kham thụ,
Kinh quốc trùng lai tảo dự trù.

Dịch nghĩa

Lần tay mà đếm, cho đến nay đã trải mấy thu
(Chẳng tài cán gì mà) choán chỗ ở thành Bàn há dám trông mong quá mức như thế đâu
Nhớ lại cơ nghiệp cũ thì quá đỗi sợ hãi
Mỗi lần nghĩ tới ơn vua thì băn khoăn lo lắng
Kẻ ngoài cuộc bảo rằng ta được đổi đến trấn lớn
Kẻ khờ dại nói càn rằng ta lưu luyến Tân Châu không nỡ rời
Chỉ có ta tự biết mình bị bệnh sốt rét hành hạ khó đương nhiệm vụ
Nên sớm toan tính trở lại kinh đô

Bản dịch của Đặng Quý Địch

Lần tay tính đã mấy thu qua
Choán chỗ thành Bàn dám ước xa
Nhớ lại nghiệp xưa thương nỗi nước
Nghĩ hoài ơn chúa xót lòng ta
Kẻ ngoài đoán hão đổi nơi lớn
Người dại đồn xằng mê đất Xà
Chỉ biết khó khăn cùng bệnh quỷ
Kinh đô về lại sớm toan mà!
Bài thơ này được Hà Trì Trần Đình Tân 陳廷賓 (1893-1979) hoạ lại.

[1] Từ Tàu gọi Champa, cũng gọi Đồ Bàn (Đồ còn đọc là Xà).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bình Phú tổng đốc » Lưu giản thi