Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Cận đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tản Đà (335 bài)
- Nguyễn Khuyến (369 bài)
- Trần Tế Xương (175 bài)
- Phan Bội Châu (238 bài)
- Phan Chu Trinh (68 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 20/02/2019 23:17 bởi tôn tiền tử
Lê Chí Kính 黎至勁 chưa rõ thân thế và sự nghiệp, chỉ biết từng làm tá lý tại Ty Án sát Phú Yên, có thơ chép trong thi tập của Hà Trì Trần Đình Tân 陳廷賓 (1893-1979).