Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Cận đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tản Đà (335 bài)
- Nguyễn Khuyến (369 bài)
- Trần Tế Xương (175 bài)
- Phan Bội Châu (238 bài)
- Phan Chu Trinh (68 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 17/02/2019 12:21 bởi tôn tiền tử
Một nữ y sĩ tên Quít, không rõ tên đầy đủ cũng như thân thế. Bà có một bài thơ chép trong thi tập của Trần Đình Tân 陳廷賓 (1893-1979) hiệu Hà Trì, là bài thơ hoạ đáp Hồ Đắc Hiệp 胡得合 hiệu Thiếu Chi 少芝.