Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Cận đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tản Đà (368 bài)
- Nguyễn Khuyến (391 bài)
- Trần Tế Xương (175 bài)
- Phan Bội Châu (247 bài)
- Phan Chu Trinh (69 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 20/02/2019 22:07 bởi tôn tiền tử
Nguyễn Văn Vận 阮文運 chưa rõ thân thế, chỉ biết người thôn Phú Hội, Phú Yên, Bình Định, đỗ tú tài, có một bài thơ chép trong thi tập của Trần Đình Tân 陳廷賓 (1893-1979) hiệu Hà Trì.