Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: Trần Đình Tân (3)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/02/2019 22:13

恭賀同春尹陳大人

百里江山奮宦程,
紅毛遇順際風輕。
三春地面霑膏雨,
一字山頭耀福星。
德政未言棠蔭苃,
豐年且喜麥歧生。
儒科望重今如古,
到處循良溢頌聲。

 

Cung hạ Đồng Xuân doãn Trần đại nhân

Bách lý giang sơn phấn hoạn trình,
Hồng mao ngộ thuận tế phong khinh.
Tam xuân địa diện triêm cao vũ,
Nhất tự sơn đầu diệu phúc tinh.
Đức chánh vị ngôn đường ấm bạt,
Phong niên thả hỷ mạch kỳ sinh.
Nho khoa vọng trọng kim như cổ,
Đáo xứ tuần lương dật tụng thinh.

 

Dịch nghĩa

Ngắm cảnh sông núi trăm dặm khiến người càng gắng sức theo đuổi con đường làm quan,
Như chim hồng gặp gió thuận, nhẹ nhàng lướt cánh.
Tháng ba mùa xuân, mặt đất thấm đượm trận mưa màu mỡ,
Trên đầu núi chữ nhất, sao Phúc chiếu sáng.
Làm chánh sự có ích cho dân thì chưa thể ví với người ngồi trong lều dưới bóng mát của cây cam đường,
Nhưng mừng vì bông lúa trổ hai chẽ thì sẽ được mùa.
Nhà nho đỗ đạt có danh vọng thì xưa nay đều kính trọng,
Đến nơi này làm quan theo pháp độ mà giúp ích cho dân thì sẽ được dân chúng ca ngợi nhiều.


Bài thơ làm mừng Trần Đình Tân 陳廷賓 (1893-1979) khi làm tri huyện Đồng Xuân. Trần Đình Tân có hoạ lại bài thơ này.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đặng Quý Địch

Gấm vóc non sông quan phấn khởi
Gió đưa trăm dặm thuận hồng mao
Tháng ba mặt đất nhuần mưa mỡ
Chữ Nhất đầu non sáng ánh sao
“Chớ bẻ cành cam…” chưa dám sánh
Hãy xem bông lúa… đáng mừng bao!
Nhà Nho đỗ đạt xưa nay trọng
Giữ được tuần lương tiếng ngợi cao!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngắm cảnh núi sông phấn khởi quan,
Như hồng gió thuận cánh bay nhàn.
Tháng ba xuân đượm mưa màu mỡ,
Chữ nhất đầu non Phúc chiếu sang.
Chánh sự ích dân đâu trú mát,
Lúa bông hai nhánh được mùa màng.
Nhà nho danh vọng xưa nay trọng,
Pháp độ quan theo dân ngợi càng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời