Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Cận đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tản Đà (335 bài)
- Nguyễn Khuyến (369 bài)
- Trần Tế Xương (175 bài)
- Phan Bội Châu (238 bài)
- Phan Chu Trinh (68 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 19/02/2019 11:04 bởi tôn tiền tử
Phan Xuân Hiền 潘春賢 chưa rõ thân thế, làm tri huyện huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, rồi được gọi về triều thăng chủ sự bộ Lễ, có một bài thơ chép trong thi tập của Trần Đình Tân 陳廷賓 (1893-1979) hiệu Hà Trì.